Kas ir savienotais grafiks, paskaidrojiet ar piemēru?
Kas ir savienotais grafiks, paskaidrojiet ar piemēru?
Anonim

Pilnībā grafikā, starp katru virsotņu pāri ir mala grafikā. Otrais ir anpiemērs no a savienots grafiks. Iekšā savienots grafiks, ir iespējams iegūt no katras virsotnesgrafikā uz katru otro virsotni grafikā caur malu virkni, ko sauc par ceļu.

Ziniet arī, kas ir savienotais grafiks?

Savienotais grafiks. A grafikā kurš irsavienots topoloģiskās telpas izpratnē, t.i., ir ceļš no jebkura punkta uz jebkuru citu punktu. grafikā. Agrafikā tas tā nav savienots teikts, ka ir atvienots.

Līdzīgi, kas ir 2 savienots grafiks? A grafikā ir savienots ja par kādu divivirsotnes x, y ∈ V (G), ir ceļš, kura galapunkti ir x un y. A savienots grafiks G sauc2-savienots, ja katrai virsotnei x ∈ V (G), G− x ir savienots. 2savienots grafiks.

Jautājums ir arī par to, kas ir savienots tīkls?

Tīkls definīcija. A tīkls ir objektu kopa (ko sauc par mezgliem vai virsotnēm), kas ir savienotskopā. Savienojumus starp mezgliem sauc par malām vai saitēm. Ja visas malas ir divvirzienu vai nevirzītas,tīkls ir nevirzīts tīkls (vai undirectedgraph), kā parādīts otrajā attēlā.

Kā noteikt, vai grafiks ir savienots vai atvienots?

G sauc atvienots, ja tajā ir vairāk nekā viena sastāvdaļa, t.i. ja tas nav savienots. Anedžs a savienots grafiks ir tilts, ja tā noņemšanalapas a atvienots grafiks. A virsotne savienots grafiks ir griezuma virsotne vai artikulācijas punkts, ja tās noņemšanas lapas a atvienots grafiks.

Populārs ar tēmu