Kā jūs varat uzzināt NaOH molekulmasu?
Kā jūs varat uzzināt NaOH molekulmasu?
Anonim

Atbilde un skaidrojums:

The nātrija hidroksīda molārā masa vienāds ar 39,997 g/mol. Lai noteiktu molārā masa, reiziniet atomumasa pēc atomu skaitaformula.

Zināt arī, kāda ir NaOH molekulmasa?

39,997 g/mol

Turklāt, vai NaOH ir skābe vai bāze? NaOH, vai nātrija hidroksīds, ir savienojums.Savienojums tiek klasificēts kā vai nu an skābe, bāze, orsāls. Visi bāzes satur OH- (hidroksīda) jonus, savukārt visiskābes satur H+ (ūdeņraža) jonus. Sāls ir savienojums, kas veidojas, kad a bāze un an skābe ir apvienoti, jo tie neitralizē viens otru.

Kāda ir molekulmasas aprēķināšanas formula?

Aprēķināt kopā masa katram elementam molekula. Reiziniet atomu masa katra elementa pēc šī elementa atomu skaita: (Atomu Masa no Elementa) x(šī elementa atomu skaits). Dariet to katram elementammolekula. Mūsu oglekļa dioksīda piemērā masa no viena oglekļa atoma ir 12,011 amu.

Cik gramu ir NaOH?

39,99711 grami

Populārs ar tēmu